ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Предучилищни групи

Hippo and Friends

Английски

Нова система в три нива за деца от 3 до 5 години. Системата използва методичен подход, основан

Super Safari

Английски

• за предучилищно обучение • 90 учебни часа на ниво, които могат да се разширят до 180 •