ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ
English Collocations in Use 2nd edition | pons.bg

English Collocations in Use 2nd edition

Английски

Поредицата в две части представя стотици колокации (варианти за съчетаване на думите) в типичен контекст, допълнени от обяснения и съвети за избягване на често правени грешки и помага на учащите да се подготвят за сертификатните изпити като FCE, CAE, CPE, IELTS.


Коментари

Опцията за коментар е достъпна след вход в системата.